Upload
Login or register

Car and motorcycle collided

 

cám ơn bạn đã xem clip của mình, nếu thấy hay thì "theo dõi" cho mình nhé, không hay thì cho mình mấy cái bình luận để sửa chửa nhé, đừng dislike minh tội,mình sẽ tiếp tục up nhiều clip khác

Tags: tai nan
-4
Views: 946 Submitted: 09/14/2013
Hide Comments
Leave a comment Refresh Comments (0)
Anonymous comments allowed.
asd
No comments!