Upload
Login or register

Jakarta kronan kapital Eco Management

Click to block a category:GamingPoliticsNewsComicsAnimeOther
 

Jakarta kronan kapital Eco Management: Miljö Scam förebyggande klocka

Grön energi

Med nya förnybara alternativ idag, är det mycket viktigt att de ges tillräcklig uppmärksamhet även tidigt på deras utvecklingsstadier. Sådan teknik kanske inte redo för kommersiell användning ännu men deras potential bör mer än väl testade och finansieras. Samhällets moderna livsstil är i stort behov av energi som kan genereras och konsumeras och ändå inte äventyra den framtida staten för kommande generationer; har ingen ångest att det skulle orsaka skador på miljön.
Grön energi skulle kunna komma från sådana källor finns i vår miljö som är naturligt fräscha och effektiva som tidvatten, vind, solljus och jordvärme. Det är mycket olika från låga koldioxidutsläpp som den tidigare inte lägger till mängden koldioxid i atmosfären alls, således kommer med minimala miljömässiga skada och växthus gas.
Oro i klimatet förändras och ökande oljepriser är några av de bidragande faktorerna att dra uppmärksamheten till förnybar energi och dess potential för kommersialisering. Grön energi kan effektivt ersätta våra konventionella bränsle idag i alla dess huvudsakliga användningsområden, som uppvärmning, fordonet bränsle och El generation sektorer. I själva verket kommer 19% av den el som genereras i världen idag från förnybara källor. Dessutom sedan uppkomsten av biobränslen i USA 6 år sedan, har konsumtionen av konventionell olja minskat betydligt.
För en grön energikälla eller teknik för att vara hållbar, har att ge största möjliga miljömässiga nytta medan fortfarande tjänar sitt syfte.

-2
Views: 1086 Submitted: 05/12/2013
Hide Comments
Leave a comment Refresh Comments (0)
> hey anon, wanna give your opinion?
asd
No comments!