x
Click to expand

harlem shake chicken

 

chicken shake to parodia popularnych harlem shake. Dużo kurczaków zaangażowało się do wystąpienia w tej produkcji. Niestety kurczaki są słabymi aktorami i nie wyszło to tak jak powinno. Tak naprawdę to kurczaki nie potrafią zrobić harlem shake ( harlem szejk) bo nie czają klimatu.

  • Recommend tagsx
-6
Views: 432
Favorited: 1
Submitted: 04/04/2013
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to hubercikpiecet submit to reddit

Comments(0):

 
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
No comments!
 Friends (0)