Upload
Login or register

Demonstration against ACTA

Click to block a category:GamingPoliticsNewsComicsAnimeOther
 

PRESS MORE FOR MORE INFORMATION ETC.

Demonstration against ACTA at Segels Torg 4/2 in Stockholm 12:00. Fight for freedom and justice, spread the words!

Facebook Event: www.facebook.com/events/332489143440319/

Det är inte ofta som många av oss är särkilt politiska eller aktivistiska av oss, men när lagförslag som SOPA, PIPA, ACTA och NDAA (Se länkar längre ner!) klubbas igenom så är det dags att reagera på vad som håller på att hända i vårt samhälle.

Stora företag vill reglera internet, lagar, m.m. för att vi ska förbli en fördummad befolkning som endast konsumerar och inte ifrågasätter.

Det började med FRA och IPRED, som många var skeptiska emot, eftersom dessa skulle kunna missbrukas av de som tog del av informationen.
Det talas om ett sluttande plan, där våra rättigheter blir beslagtagna en efter en, i en långsam takt, för att vi inte ska notera förändringarna som görs. Men en dag så har vi nått botten, och då är vi fast i skiten.

Vi måste uppmärksamma folk om dessa lagförslag eftersom de diskuteras bakom stängda dörrar, av personer som representerar företag. Dvs. INTE de politiker vi röstat fram!

Vårt samhälle är inte så farligt som media målat upp det, vi är alla medmänniskor som vill allas bästa.

Det spelar ingen roll vad du håller på för parti, eller vad du tror på - nu kallar vi ER! Ni som tror på ett fritt samhälle där alla förtjänar anonymitet på allmänna platser, på internet och i era hem! Samlas på plattan i Stockholm för en fredlig protest för den frihet som vi har kvar!

Links:

Facebook Event: www.facebook.com/events/332489143440319/

SOPA:
www.youtube.com/watch?v=JhwuXNv8fJM
sv.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act

ACTA:
www.youtube.com/watch?v=citzRjwk-sQ
www.youtube.com/watch?v=p_bERAf5KAg&feature=related
sv.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement

PIPA:
www.youtube.com/watch?v=tAW_T_FYwi0
en.wikipedia.org/wiki/PROTECT_IP_Act

+13
Views: 1386 Submitted: 01/31/2012
Hide Comments
Leave a comment Refresh Comments (3)
Anonymous comments allowed.
asd
#1 - selectyour
Reply +1 123456789123345869
(01/31/2012) [-]
This is my favorite speech ever :D


FYI, it's a speech in The Great Dictator, a Charlie Chaplin movie.
#3 - anon id: 06634277
Reply 0 123456789123345869
(01/31/2012) [-]
ill be there !

// Anon ^^
#2 - anon id: 90c2e66f
Reply 0 123456789123345869
(01/31/2012) [-]
Why is there a dutch flag on one of the buildings?