x
FJ should now work well with mobile. Try it out on your mobile/tablet browser!
Click to expand

The Russ of Norway: Spelemenn 2012


Like: [url deleted]
Facebookpage: [url deleted]
Downloadlink: [url deleted]
Vi er 26 karer fra Oppegård som forbereder oss og dere til tidenes
sykeste, klikkeste og villeste russefeiring noensinne. Nå presenterer
vi dere for årets mest norske og kulturelle dekknavn, nemlig:
Spelemenn.
Langt, langt borte ligger en kommune som heter Oppegård. Der bor det
26 muntre og livsglade karer som vier sine liv til å spre glede og
folkefest med fela si.
Vår skjebne og vårt kall er å reise rundt i landet (bortsett fra
Drammen og andre gudsforlatte rånestrøk) og lage liv, fest og god
stemning. Du vil se og høre oss rulle til Stavanger, Tryvann og
selvfølgelig i Oppegårds gater, der vi garanterer å lage liv og røre
når vi watter opp med fela vår.
Vår første sang er seffe levert av Gundis. Så til alle jenter har vi
bare en ting å si: Finn deg et fenalår og en ledig plass, så blir det
ride ride ranke til brummende bass.

  • Recommend tagsx
+10
Views: 6167
Favorited: 3
Submitted: 09/20/2011
Share On Facebook
Add to favorites submit to reddit
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
0
#17 - chrisekz **User deleted account** has deleted their comment [-]
0
#16 - chrisekz **User deleted account** has deleted their comment [-]
0
#15 - chrisekz **User deleted account** Comment deleted by Abandoned [-]
#14 - anonexplains (09/20/2011) [-]
Pretty nice song. Like the voice of the woman singing :) España
#13 - anonexplains (09/20/2011) [-]
Germany aproves this :-)
#12 - anonexplains (09/20/2011) [-]
MY EARS, OH MY EARS. I can never listen to another song again.

一个惊人的歌曲 China likes you

#11 - anonexplains (09/20/2011) [-]
Bangladesh dig this
#10 - anonexplains (09/20/2011) [-]
Really nice yeees
#9 - anonexplains (09/20/2011) [-]
me gustaaaa
#8 - anonexplains (09/20/2011) [-]
Fantastic, i have no words.
#6 - anonexplains (09/20/2011) [+] (1 reply)
wow, great song! Norwegian graduates?
#4 - anonexplains (09/20/2011) [+] (1 reply)
sweet! norway is the **** !
#3 - anonexplains (09/20/2011) [-]
WOW, that's amazing, justtt loove it. Best beat, and orgasmic voice, i just have to dance when i listen to this. EARGASM! greetings from australia
#1 - anonexplains (09/20/2011) [+] (1 reply)
Niiiice!!!
 Friends (0)