Meanwhile in Poland

www.facebook.com/sawardega - Read more down - WATCH in HD
jeśli Ci się podobało Lubnij moją stronę
Subscribe channel if u like
---

Nie uciekajcie przed policją [jeśli drogę ucieczki zastawia samochód ŻW - pozdrowienia dla chłopaków z policji (w tym dla pana agresywnego) i żandarmerii wojskowej.

Wbrew pozorom najbardziej dopaść mnie chcieli obrońcy krzyża, choć to oni rozpoczęli walkę ze mną przebijając mi strój sumo dzień po tym jak pomagaliśmy im nosić namiot solidarnych.

W większości sytuacji, ludzie na początku zaskoczeni, później reagowali śmiechem i nie mieli pretensji... choć w sumie nie wiem, bo uciekłem. :S

Pozdrawiam wszystkich schwytanych w pajęcze sieci ;p we are friends .

  • Recommend tagsx
+14
Views: 1335
Favorited: 0
Submitted: 07/22/2011
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to radride submit to reddit

Comments(0):

 

Show All Replies Show Shortcuts
Show:   Top Rated Controversial Best Lowest Rated Newest Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
No comments!
 Friends (0)