Upload
Login or register
> hey anon, wanna give your opinion?
asd
User avatar #1 - blackjackwin
Reply 0 123456789123345869
(07/07/2011) [-]
Dit is echt te droog voor woorden XD

Well played <.<
User avatar #2 to #1 - emoechicke
Reply 0 123456789123345869
(07/11/2011) [-]
haha hallo, je bent Nederlandse?
User avatar #3 to #2 - emoechicke
Reply 0 123456789123345869
(07/11/2011) [-]
Ik maak deel uit het Nederlands, maar ik gebruik google translate om het te spreken, omdat ik dont de taal nog niet weten: (maar hopelijk google vertalen helpt me ook leren:)