Upload
Login or register
Refresh Comments
> hey anon, wanna give your opinion?
asd
User avatar #6 - macoos
Reply
(09/20/2011) [-]
Yay! Fint å se at ikke ALLE nordmenn er artige.no newfags <3
User avatar #7 to #8 - vegardwd
Reply
(09/21/2011) [-]
artige.no er shait, nesten alle jeg kjenner går rundt og roper forever alone og me gusta. oh god what have this world come to?
User avatar #8 to #9 - macoos
Reply
(09/21/2011) [-]
ikr!