Upload
Login or register
Anonymous comments allowed.
asd
#7 - williamz
Reply
(01/15/2012) [-]
Hey bro, enjoyed the full video?
User avatar #8 to #17 - thechosentroll
Reply
(01/15/2012) [-]
Didn't load.
User avatar #9 to #18 - williamz
Reply
(01/15/2012) [-]
Много лошо. Видеото си го бива.
User avatar #10 to #19 - thechosentroll
Reply
(01/15/2012) [-]
ИБАСИ ЗМИЯТА! Ти си едвам втория българин който някога съм виждал тук, а първия си го познавам в истинския живот.
User avatar #11 to #20 - williamz
Reply
(01/15/2012) [-]
И аз се шокирах. Мислех че съм Forever Alone ама явно има двама-трима българи тук.