Upload
Login or register
Anonymous comments allowed.
asd
#6 - klukkluk
Reply
(08/23/2012) [-]
Ik snap het niet Stije, ik post opzich wel goede content en haal niet eens FP, en gister post ik echt ****. Krijg ik wel Frontpage.
Ik snap het niet Stije, ik post opzich wel goede content en haal niet eens FP, en gister post ik echt ****. Krijg ik wel Frontpage.
User avatar #7 to #6 - partygeit
Reply
(08/27/2012) [-]
Dat is de FJ logica...