Upload
Login or register

ninian

Last status update:
-
Date Signed Up:11/06/2012
Last Login:2/23/2013
Stats
Content Thumbs: 1171 total,  1336 ,  165
Comment Thumbs: 505 total,  619 ,  114
Content Level Progress: 42% (21/50)
Level 111 Content: Funny Junkie → Level 112 Content: Funny Junkie
Comment Level Progress: 50% (5/10)
Level 150 Comments: Faptastic → Level 151 Comments: Faptastic
Subscribers:0
Content Views:86966
Times Content Favorited:11 times
Total Comments Made:1141
FJ Points:1762

latest user's comments

#4 - co  [+] (10 replies) 11/26/2012 on utsuho's profile 0
#5 - utsuho has deleted their comment.
User avatar
#6 - ninian (11/26/2012) [-]
Det går som det går. Norsklæreren min tillater meg ikke å skrive fortellinger lenger >.>
#7 - utsuho has deleted their comment.
User avatar
#8 - ninian (11/26/2012) [-]
Oppgaven: Fortell hva vi som klasse kunne gjøre som kunne vært hyggelig (la fantasien gå vill)

Det jeg skrev: En fortelling om hvordan jeg slaktet klassemedlemmene mine for så å tvangsfore læreren med det og så avslutte det hele med skullfuck på alle.
#9 - utsuho has deleted their comment.
User avatar
#10 - ninian (11/26/2012) [-]
Jah... Jeg hadde syntes at det hadde vært hyggelig, ihvertfall.
#11 - utsuho has deleted their comment.
User avatar
#12 - ninian (11/26/2012) [-]
Lol, virkelig?
#13 - utsuho has deleted their comment.
User avatar
#14 - ninian (11/26/2012) [-]
Forhåpningsfull lærer.
#2 - r u luppe  [+] (12 replies) 11/26/2012 on utsuho's profile 0
#3 - utsuho has deleted their comment.
User avatar
#4 - ninian (11/26/2012) [-]
co
#5 - utsuho has deleted their comment.
User avatar
#6 - ninian (11/26/2012) [-]
Det går som det går. Norsklæreren min tillater meg ikke å skrive fortellinger lenger >.>
#7 - utsuho has deleted their comment.
User avatar
#8 - ninian (11/26/2012) [-]
Oppgaven: Fortell hva vi som klasse kunne gjøre som kunne vært hyggelig (la fantasien gå vill)

Det jeg skrev: En fortelling om hvordan jeg slaktet klassemedlemmene mine for så å tvangsfore læreren med det og så avslutte det hele med skullfuck på alle.
#9 - utsuho has deleted their comment.
User avatar
#10 - ninian (11/26/2012) [-]
Jah... Jeg hadde syntes at det hadde vært hyggelig, ihvertfall.
#11 - utsuho has deleted their comment.
User avatar
#12 - ninian (11/26/2012) [-]
Lol, virkelig?
#13 - utsuho has deleted their comment.
User avatar
#14 - ninian (11/26/2012) [-]
Forhåpningsfull lærer.
#131746 - **ninian rolls 767**  [+] (1 reply) 11/26/2012 on Pokemon 0
User avatar
#131747 - ninian (11/26/2012) [-]
A Boeing plane
#131701 - Nothing at all.  [+] (3 replies) 11/26/2012 on Pokemon 0
#131703 - laserkirby (11/26/2012) [-]
May I join in on the fun?
#131727 - spidermanrapeskids (11/26/2012) [-]
Wait, wouldn't you of had to eat me to get my powers?

.....
#131743 - laserkirby (11/26/2012) [-]
I can reduce myself to Water attacks/abilities only, then I just need water but I won't be a pokémon then.
#131698 - ...Yeah. 11/26/2012 on Pokemon 0