Upload
Login or register

ninian

Last status update:
-
Date Signed Up:11/06/2012
Last Login:2/23/2013
Stats
Content Thumbs: 1171 total,  1336 ,  165
Comment Thumbs: 505 total,  619 ,  114
Content Level Progress: 42% (21/50)
Level 111 Content: Funny Junkie → Level 112 Content: Funny Junkie
Comment Level Progress: 50% (5/10)
Level 150 Comments: Faptastic → Level 151 Comments: Faptastic
Subscribers:0
Content Views:86974
Times Content Favorited:11 times
Total Comments Made:1141
FJ Points:1762

latest user's comments

#10 - Jah... Jeg hadde syntes at det hadde vært hyggelig, ihvertfall.  [+] (4 replies) 11/26/2012 on utsuho's profile 0
#11 - utsuho has deleted their comment.
User avatar
#12 - ninian (11/26/2012) [-]
Lol, virkelig?
#13 - utsuho has deleted their comment.
User avatar
#14 - ninian (11/26/2012) [-]
Forhåpningsfull lærer.
#131821 - Lelul 11/26/2012 on Pokemon 0
#8 - Oppgaven: Fortell hva vi som klasse kunne gjøre som kunne væ…  [+] (6 replies) 11/26/2012 on utsuho's profile 0
#9 - utsuho has deleted their comment.
User avatar
#10 - ninian (11/26/2012) [-]
Jah... Jeg hadde syntes at det hadde vært hyggelig, ihvertfall.
#11 - utsuho has deleted their comment.
User avatar
#12 - ninian (11/26/2012) [-]
Lol, virkelig?
#13 - utsuho has deleted their comment.
User avatar
#14 - ninian (11/26/2012) [-]
Forhåpningsfull lærer.
#6 - Det går som det går. Norsklæreren min tillater meg ikke å …  [+] (8 replies) 11/26/2012 on utsuho's profile 0
#7 - utsuho has deleted their comment.
User avatar
#8 - ninian (11/26/2012) [-]
Oppgaven: Fortell hva vi som klasse kunne gjøre som kunne vært hyggelig (la fantasien gå vill)

Det jeg skrev: En fortelling om hvordan jeg slaktet klassemedlemmene mine for så å tvangsfore læreren med det og så avslutte det hele med skullfuck på alle.
#9 - utsuho has deleted their comment.
User avatar
#10 - ninian (11/26/2012) [-]
Jah... Jeg hadde syntes at det hadde vært hyggelig, ihvertfall.
#11 - utsuho has deleted their comment.
User avatar
#12 - ninian (11/26/2012) [-]
Lol, virkelig?
#13 - utsuho has deleted their comment.
User avatar
#14 - ninian (11/26/2012) [-]
Forhåpningsfull lærer.
#131808 - Yes. 11/26/2012 on Pokemon 0
#131802 - Posting this, because I want to know whether you prefer the GI…  [+] (2 replies) 11/26/2012 on Pokemon 0
User avatar
#131809 - ninian (11/26/2012) [-]
#131806 - silverkirby has deleted their comment.
#131799 - I agree. 11/26/2012 on Pokemon 0
#131793 - Doing okay, laughing a bit at the bandwagon over at random.  [+] (12 replies) 11/26/2012 on Pokemon 0
User avatar
#131805 - spidermanrapeskids (11/26/2012) [-]
Is that the bandwagon where they are comparing cock sizes?
User avatar
#131812 - hatsune (11/26/2012) [-]
Oh yeah
User avatar
#131808 - ninian (11/26/2012) [-]
Yes.
#131807 - silverkirby has deleted their comment.
User avatar
#131813 - spidermanrapeskids (11/26/2012) [-]
Just found a ruler, mine is approx 13 cm. Is that good?
#131814 - silverkirby has deleted their comment.
#131817 - spidermanrapeskids (11/26/2012) [-]
So I'm about average.
#131819 - silverkirby has deleted their comment.
#131798 - silverkirby has deleted their comment.
User avatar
#131801 - ninian (11/26/2012) [-]
Above Average masterrace!

Yeah.
User avatar
#131795 - haunterbrony (11/26/2012) [-]
Huh, the overpopulation theory is pretty interesting actually.
User avatar
#131799 - ninian (11/26/2012) [-]
I agree.