Upload
Login or register

ninian

Last status update:
-
Date Signed Up:11/06/2012
Last Login:2/23/2013
Stats
Content Thumbs: 1171 total,  1336 ,  165
Comment Thumbs: 505 total,  619 ,  114
Content Level Progress: 42% (21/50)
Level 111 Content: Funny Junkie → Level 112 Content: Funny Junkie
Comment Level Progress: 50% (5/10)
Level 150 Comments: Faptastic → Level 151 Comments: Faptastic
Subscribers:0
Content Views:86970
Times Content Favorited:11 times
Total Comments Made:1141
FJ Points:1762

latest user's comments

#128036 - Started a Pokemon Manly Pink run. Dubs can be my Rival/A Pokemon.  [+] (34 replies) 11/24/2012 on Pokemon 0
#128056 - bisharp has deleted their comment.
#128057 - bisharp has deleted their comment.
#128058 - bisharp has deleted their comment.
#128059 - bisharp has deleted their comment.
#128060 - bisharp has deleted their comment.
#128062 - bisharp has deleted their comment.
#128063 - bisharp has deleted their comment.
#128065 - bisharp has deleted their comment.
User avatar
#128070 - ninian (11/24/2012) [-]
Alright.

Do you want to be a Petilil? Just caught one, and just like Blitzle it has Speed Boost.
#128069 - bisharp has deleted their comment.
User avatar
#128072 - ninian (11/24/2012) [-]
Mkay.
User avatar
#128037 - zerositnator (11/24/2012) [-]
**zerositnator rolls 11**
#128043 - bisharp has deleted their comment.
User avatar
#128053 - zerositnator (11/24/2012) [-]
I'm the God of Luck, bby.
User avatar
#128045 - ninian (11/24/2012) [-]
You can roll as well, mate.
#128054 - bisharp has deleted their comment.
User avatar
#128055 - ninian (11/24/2012) [-]
What? Nah, it's a Fire Red hack with 5th Gen Pokemon only.
User avatar
#128038 - zerositnator (11/24/2012) [-]
What is your future team?
User avatar
#128039 - ninian (11/24/2012) [-]
I dunno. I know that there's only 5th Gen Pokemon in the game though.
User avatar
#128042 - zerositnator (11/24/2012) [-]
If I roll dubs twice, can I be a pokemon and the rival?
User avatar
#128044 - ninian (11/24/2012) [-]
Yes.
User avatar
#128046 - zerositnator (11/24/2012) [-]
**zerositnator rolls 03**
User avatar
#128047 - zerositnator (11/24/2012) [-]
**zerositnator rolls 54**
User avatar
#128048 - zerositnator (11/24/2012) [-]
**zerositnator rolls 75**
User avatar
#128049 - zerositnator (11/24/2012) [-]
**zerositnator rolls 84**
User avatar
#128050 - zerositnator (11/24/2012) [-]
**zerositnator rolls 00**
User avatar
#128052 - zerositnator (11/24/2012) [-]
Yay. I want the Rival to be named Xavier. That I know for sure. I don't know which Pokemon I want to be yet.
User avatar
#128061 - ninian (11/24/2012) [-]
Do you want to be a Blitzle? It's got Speed Boost as an ability.
User avatar
#128066 - zerositnator (11/24/2012) [-]
As long as you post results of your adventure like I am.
User avatar
#128068 - ninian (11/24/2012) [-]
Sure.
User avatar
#128074 - zerositnator (11/24/2012) [-]
Did you catch Blitzle yet? I want to see me.
#128075 - ninian (11/24/2012) [-]
Yup, I caught it when I asked.
User avatar
#128064 - zerositnator (11/24/2012) [-]
Sure. You can name it ZSN or Zero.
User avatar
#128051 - ninian (11/24/2012) [-]
Alright.
#128011 - Picture 11/23/2012 on Pokemon 0
#298 - Joda, men så må du vite at det er internettet. Ikke alle er …  [+] (2 replies) 11/23/2012 on ninian's profile 0
User avatar
#299 - friendlytroll (11/23/2012) [-]
Jeg vet jo det da. Men det får vel gå som det går. De glemmer det nok snart.
User avatar
#300 - ninian (11/23/2012) [-]
Antagelig. Det beste du kan gjøre er å le med dem. Om du blir krenket av det er det jo tross alt morsommere å mobbe deg for det.
#128007 - Picture 11/23/2012 on Pokemon 0
#296 - Hvem? Kanskje det, kanskje det. Eller nevnt det til d…  [+] (4 replies) 11/23/2012 on ninian's profile 0
User avatar
#297 - friendlytroll (11/23/2012) [-]
Folka på pkmn board. De er litt drittsekker, eller hva?
User avatar
#298 - ninian (11/23/2012) [-]
Joda, men så må du vite at det er internettet. Ikke alle er like snille.
User avatar
#299 - friendlytroll (11/23/2012) [-]
Jeg vet jo det da. Men det får vel gå som det går. De glemmer det nok snart.
User avatar
#300 - ninian (11/23/2012) [-]
Antagelig. Det beste du kan gjøre er å le med dem. Om du blir krenket av det er det jo tross alt morsommere å mobbe deg for det.
#128004 - Picture  [+] (4 replies) 11/23/2012 on Pokemon +1
User avatar
#128006 - derpityhurr (11/23/2012) [-]
k
User avatar
#128013 - zerositnator (11/23/2012) [-]
L?
User avatar
#128023 - hatsune (11/23/2012) [-]
N
User avatar
#128016 - derpityhurr (11/23/2012) [-]
;
#128002 - Picture  [+] (6 replies) 11/23/2012 on Pokemon 0
User avatar
#128003 - derpityhurr (11/23/2012) [-]
k
#128004 - ninian (11/23/2012) [-]
User avatar
#128006 - derpityhurr (11/23/2012) [-]
k
User avatar
#128013 - zerositnator (11/23/2012) [-]
L?
User avatar
#128023 - hatsune (11/23/2012) [-]
N
User avatar
#128016 - derpityhurr (11/23/2012) [-]
;