Upload
Login or register

niggerbigger

Last status update:
-
Date Signed Up:9/23/2012
Last Login:11/28/2016
Stats
Content Thumbs: 4262 total,  5153 ,  891
Comment Thumbs: 1046 total,  1376 ,  330
Content Level Progress: 62% (62/100)
Level 142 Content: Faptastic → Level 143 Content: Faptastic
Comment Level Progress: 0% (0/10)
Level 204 Comments: Comedic Genius → Level 205 Comments: Comedic Genius
Subscribers:2
Content Views:202628
Total Comments Made:409
FJ Points:5372

latest user's comments

#2799 - Er vel greit å få spart litt, og alltid ha muligheten til å…  [+] (2 replies) 04/11/2014 on Cool/good looking people of FJ 0
User avatar
#2800 - astraea (04/11/2014) [-]
Jeg skal runke til bildet ditt nå.
User avatar
#2801 - niggerbigger (04/11/2014) [-]
Joiner, mann
#2797 - Får ikke 4-5k i måneden av å sitte på ræva  [+] (4 replies) 04/11/2014 on Cool/good looking people of FJ 0
User avatar
#2798 - astraea (04/11/2014) [-]
Hvorfor trenger du 4-5k i måneden
User avatar
#2799 - niggerbigger (04/11/2014) [-]
Er vel greit å få spart litt, og alltid ha muligheten til å kjøpe det jeg vil på stedet.
User avatar
#2800 - astraea (04/11/2014) [-]
Jeg skal runke til bildet ditt nå.
User avatar
#2801 - niggerbigger (04/11/2014) [-]
Joiner, mann
[ 111 Total ]