Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search
Buy your amazon goods through FJ's link.
Just click this link and search for any product you want. FJ gets a commission on everything you buy.
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#51 - mrparkinglot (01/28/2012) [-]
Standardspørsmål til alle nordmenn på funnyjunk. Svar rett på dette og du har rettigheten til å utrykke dine meninger fritt... svar feil og du må dø.

Hva synes du om artige.no?
User avatar #56 to #54 - lolyourusernamesux (01/28/2012) [-]
artige er ELENDIG! var kanskje litt bra i starten, men nå er det bare "like hvis du.." eller baot-is eller folk som krangler over hvem/hva som er best! Og grammar nazi's som kun sender inn et bilde for å rette på noen skrivefeil
#54 to #54 - spiderbamg (01/28/2012) [-]
Suger hardt.
User avatar #60 to #57 - mrparkinglot (01/28/2012) [-]
Gode svar fra begge to! og jeg er enig i at det faktisk var litt bra i starten! Dere har begge nå rettighet til å utrykke dere fritt.
 Friends (0)