x
Click to expand

larska

Last status update:
-
Personal Info
Date Signed Up:6/11/2011
Last Login:2/28/2015
Funnyjunk Career Stats
Content Thumbs: 494 total,  1107 ,  613
Comment Thumbs: 1255 total,  1587 ,  332
Content Level Progress: 30% (3/10)
Level 49 Content: Sammich eater → Level 50 Content: Sammich eater
Comment Level Progress: 55% (55/100)
Level 212 Comments: Comedic Genius → Level 213 Comments: Comedic Genius
Subscribers:0
Content Views:48442
Times Content Favorited:45 times
Total Comments Made:798
FJ Points:1825
Favorite Tags: dont look at the (2)

Funny Text/Links

Funny Pictures

1 2 > [ 7 Funny Pictures Total ]

YouTube Videos

 • Views: 9078
  Thumbs Up 143 Thumbs Down 99 Total: +44
  Comments: 63
  Favorites: 24
  Uploaded: 03/14/12
  Equestria Online :O Equestria Online :O

Funny Gifs

user's channels

Join Subscribe bendingtime
Join Subscribe furry
Join Subscribe ponytime

Comments(104):

[ 104 comments ]
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #107 - larska (04/08/2013) [-]
asdf
#99 - mazztricks (01/10/2013) [-]
yo 						******					 hoestie dan?
yo ****** hoestie dan?
User avatar #100 to #99 - larska (01/10/2013) [-]
eerste keer in laaaange tijd dat ik op FJ ga, meteen een post van maxje ;D

u kunt ook appen hoor meneer mostert ;)
ja gaat top, niet veel te vertellen though want t gaat gewoon zoals t hoort ;p
User avatar #101 to #100 - mazztricks (01/10/2013) [-]
ahh oke
.. nog steeds op school? :)
#102 to #101 - larska (01/10/2013) [-]
yup ;p
ik denk dat me leraar een voet fetish heeft, we zijn al weken bezig met voeten tekenen en schoenen ontwerpen xD

en jij dan? nog steeds niemand doodgeschoten?
#103 to #102 - mazztricks (01/10/2013) [-]
neem man zit op combat life saver cursus nu.. moet dik hardt leren xD heb 1 persoons kamertje + goede internet :D ben dik 2-3 uur per dag aant leren over wonden en anatomie ... maar goed gaat wel prima.. heb me hele kamer omgegooid bij me ma he, heb nu geen hoog slaper meer xD
neem man zit op combat life saver cursus nu.. moet dik hardt leren xD heb 1 persoons kamertje + goede internet :D ben dik 2-3 uur per dag aant leren over wonden en anatomie ... maar goed gaat wel prima.. heb me hele kamer omgegooid bij me ma he, heb nu geen hoog slaper meer xD
User avatar #104 to #103 - mazztricks (01/10/2013) [-]
leren = na de lessen dan he :P
#105 to #104 - larska (01/10/2013) [-]
nice, maar ik moet er vandoor man,spreek je nog wel ;)
#106 to #105 - mazztricks (01/10/2013) [-]
cya bro
cya bro
#98 - kunir (09/17/2012) [-]
zelfs een kut kutvis kan het :(
zelfs een kut kutvis kan het :(
#97 - kunir (09/11/2012) [-]
Comment Picture
#85 - larska (08/12/2012) [-]
**larska rolled a random image posted in comment #127903 at Anime & Manga **
#77 - kunir (08/10/2012) [-]
Comment Picture
[ 104 comments ]
Leave a comment
 Friends (0)