Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search
Buy your amazon goods through FJ's link.
Just click this link and search for any product you want. FJ gets a 6% commission on everything you buy.

hide menu
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#1 - crazyftw (10/19/2011) [-]
van waar in holland?
User avatar #2 to #1 - ladyxa (10/19/2011) [-]
Rotterdam, jij ?
#3 to #2 - crazyftw (10/20/2011) [-]
kben een belg :D alles cv met je?
User avatar #4 to #3 - ladyxa (10/20/2011) [-]
oh okee haha :). ja hoor prima met jou ?
#5 to #4 - crazyftw (10/20/2011) [-]
ja alles ok van welk land ben je origineel want je ziet er niet hollands uit :D?
User avatar #6 to #5 - ladyxa (10/20/2011) [-]
Haha ik ben in Schotland geboren, mijn moeder ook maar mijn vader is in Algerije geboren. Hoe zit het met jou ? Ik weet niet eens hoe jij eruit ziet :o
#7 to #6 - crazyftw (10/21/2011) [-]
heb jij msn of skype:d? kan je me is zien en euh ben eigenlijk half russisch en half georgisch afkomst woon in belgie
User avatar #8 to #7 - ladyxa (10/21/2011) [-]
Oh Russisch zo koel :o jaa hahah en niet letten op mijn vreemde naam aub, bakiaiya@ gmail.com x
 Friends (0)