x
Click to expand

jorisnl

Last status update:
-
Personal Info
Date Signed Up:8/21/2011
Last Login:5/27/2015
Funnyjunk Career Stats
Content Ranking:#8152
Comment Ranking:#30292
Highest Content Rank:#1344
Highest Comment Rank:#2449
Content Thumbs: 5412 total,  5916 ,  504
Comment Thumbs: 1553 total,  1819 ,  266
Content Level Progress: 1% (1/100)
Level 154 Content: Faptastic → Level 155 Content: Faptastic
Comment Level Progress: 23% (23/100)
Level 215 Comments: Comedic Genius → Level 216 Comments: Comedic Genius
Subscribers:0
Content Views:178523
Times Content Favorited:246 times
Total Comments Made:246
FJ Points:6917
Favorite Tags: lol (7)

Funny Pictures

 • Views: 1158
  Thumbs Up 23 Thumbs Down 6 Total: +17
  Comments: 0
  Favorites: 1
  Uploaded: 11/03/12
  We've all been there. We've all been there.
 • Views: 5655
  Thumbs Up 20 Thumbs Down 7 Total: +13
  Comments: 0
  Favorites: 0
  Uploaded: 10/08/12
  One of the best comments I've seen. One of the best comments I've seen.
 • Views: 2116
  Thumbs Up 94 Thumbs Down 82 Total: +12
  Comments: 1
  Favorites: 0
  Uploaded: 03/31/13
  Sunday Sunday
 • Views: 2222
  Thumbs Up 25 Thumbs Down 13 Total: +12
  Comments: 2
  Favorites: 0
  Uploaded: 12/19/12
  meth. not even once. meth. not even once.
 • Views: 1021
  Thumbs Up 17 Thumbs Down 8 Total: +9
  Comments: 7
  Favorites: 0
  Uploaded: 01/29/13
  RE: MAKE IT STOP RE: MAKE IT STOP
 • Views: 682
  Thumbs Up 20 Thumbs Down 12 Total: +8
  Comments: 0
  Favorites: 0
  Uploaded: 09/03/12
  Facebook... Facebook...
< 1 2 3 4 > [ 19 ]

items

Total unique items point value: 1050 / Total items point value: 1300
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #1 - meter (04/21/2013) [-]
Joris, waar woon jij?
#2 to #1 - jorisnl (04/25/2013) [-]
Vlak bij Den Bosch hoezo?
User avatar #3 to #2 - meter (04/25/2013) [-]
er zou een hele kleine kans zijn dat ik je wellicht zou kennen, vroeg me af =P
#4 to #3 - jorisnl (04/25/2013) [-]
Haha, en denk je nog steeds dat het zo is?
User avatar #5 to #4 - meter (04/25/2013) [-]
nee, ik woon in utrecht..
#6 to #5 - jorisnl (04/25/2013) [-]
Aha, nja Nederland de gekste dan maar
 Friends (0)