x
Click to expand

jorisnl

Last status update:
-
Personal Info
Date Signed Up:8/21/2011
Last Login:5/30/2015
Funnyjunk Career Stats
Content Ranking:#8085
Comment Ranking:#30123
Highest Content Rank:#1344
Highest Comment Rank:#2449
Content Thumbs: 5412 total,  5916 ,  504
Comment Thumbs: 1553 total,  1819 ,  266
Content Level Progress: 1% (1/100)
Level 154 Content: Faptastic → Level 155 Content: Faptastic
Comment Level Progress: 23% (23/100)
Level 215 Comments: Comedic Genius → Level 216 Comments: Comedic Genius
Subscribers:0
Content Views:178531
Times Content Favorited:246 times
Total Comments Made:246
FJ Points:6917
Favorite Tags: lol (7)

Funny Pictures

 • Views: 68519
  Thumbs Up 3238 Thumbs Down 132 Total: +3106
  Comments: 205
  Favorites: 177
  Uploaded: 10/05/12
  Oh youtube. Oh youtube.
 • Views: 48085
  Thumbs Up 1637 Thumbs Down 81 Total: +1556
  Comments: 33
  Favorites: 40
  Uploaded: 10/28/12
  Let's go hunting! Let's go hunting!
 • Views: 16710
  Thumbs Up 409 Thumbs Down 36 Total: +373
  Comments: 22
  Favorites: 23
  Uploaded: 12/16/12
  Goobl pls. Goobl pls.
 • Views: 3196
  Thumbs Up 77 Thumbs Down 4 Total: +73
  Comments: 2
  Favorites: 1
  Uploaded: 07/01/12
  Italy in Euro Champ. Italy in Euro Champ.
 • Views: 2381
  Thumbs Up 48 Thumbs Down 10 Total: +38
  Comments: 2
  Favorites: 0
  Uploaded: 10/27/12
  There is no god. There is no god.
 • Views: 3144
  Thumbs Up 39 Thumbs Down 6 Total: +33
  Comments: 4
  Favorites: 1
  Uploaded: 01/14/13
  outlines outlines
1 2 3 4 > [ 19 ]

items

Total unique items point value: 1050 / Total items point value: 1300
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #1 - meter (04/21/2013) [-]
Joris, waar woon jij?
#2 to #1 - jorisnl (04/25/2013) [-]
Vlak bij Den Bosch hoezo?
User avatar #3 to #2 - meter (04/25/2013) [-]
er zou een hele kleine kans zijn dat ik je wellicht zou kennen, vroeg me af =P
#4 to #3 - jorisnl (04/25/2013) [-]
Haha, en denk je nog steeds dat het zo is?
User avatar #5 to #4 - meter (04/25/2013) [-]
nee, ik woon in utrecht..
#6 to #5 - jorisnl (04/25/2013) [-]
Aha, nja Nederland de gekste dan maar
 Friends (0)