Upload
Login or register
Refresh Comments
> hey anon, wanna give your opinion?
asd
User avatar #1 - meter
Reply
(04/21/2013) [-]
Joris, waar woon jij?
#2 to #1 - jorisnl
Reply
(04/25/2013) [-]
Vlak bij Den Bosch hoezo?
User avatar #3 to #2 - meter
Reply
(04/25/2013) [-]
er zou een hele kleine kans zijn dat ik je wellicht zou kennen, vroeg me af =P
#4 to #3 - jorisnl
Reply
(04/25/2013) [-]
Haha, en denk je nog steeds dat het zo is?
User avatar #5 to #4 - meter
Reply
(04/25/2013) [-]
nee, ik woon in utrecht..
#6 to #5 - jorisnl
Reply
(04/25/2013) [-]
Aha, nja Nederland de gekste dan maar