Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu

jorisnl    

no avatar Level 214 Comments: Comedic Genius
Offline
Send mail to jorisnl Block jorisnl Invite jorisnl to be your friend
Last status update:
-
Personal Info
Date Signed Up:8/21/2011
Last Login:7/25/2014
Funnyjunk Career Stats
Content Thumbs: 5398 total,  5891 ,  493
Comment Thumbs: 1461 total,  1724 ,  263
Content Level Progress: 98% (98/100)
Level 153 Content: Faptastic → Level 154 Content: Faptastic
Comment Level Progress: 61% (61/100)
Level 214 Comments: Comedic Genius → Level 215 Comments: Comedic Genius
Subscribers:0
Content Views:173797
Times Content Favorited:246 times
Total Comments Made:233
FJ Points:6852
Favorite Tags: lol (6)

Show:
Sort by:
Order:

funny pictures

 • Views: 68449
  Thumbs Up 3237 Thumbs Down 132 Total: +3105
  Comments: 205
  Favorites: 178
  Uploaded: 10/05/12
  Oh youtube. Oh youtube.
 • Views: 48035
  Thumbs Up 1637 Thumbs Down 81 Total: +1556
  Comments: 33
  Favorites: 40
  Uploaded: 10/28/12
  Let's go hunting! Let's go hunting!
 • Views: 16620
  Thumbs Up 409 Thumbs Down 36 Total: +373
  Comments: 22
  Favorites: 23
  Uploaded: 12/16/12
  Goobl pls. Goobl pls.
 • Views: 3164
  Thumbs Up 76 Thumbs Down 4 Total: +72
  Comments: 2
  Favorites: 1
  Uploaded: 07/01/12
  Italy in Euro Champ. Italy in Euro Champ.
 • Views: 2360
  Thumbs Up 48 Thumbs Down 10 Total: +38
  Comments: 2
  Favorites: 0
  Uploaded: 10/27/12
  There is no god. There is no god.
 • Views: 3108
  Thumbs Up 39 Thumbs Down 6 Total: +33
  Comments: 4
  Favorites: 1
  Uploaded: 01/14/13
  outlines outlines
1 2 3 4 > [ 19 Funny Pictures Total ]
Show:
Sort by:
Order:

items

Total unique items point value: 1050 / Total items point value: 1300

Show All Replies Show Shortcuts
Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #1 - meter (04/21/2013) [-]
Joris, waar woon jij?
#2 to #1 - jorisnl (04/25/2013) [-]
Vlak bij Den Bosch hoezo?
User avatar #3 to #2 - meter (04/25/2013) [-]
er zou een hele kleine kans zijn dat ik je wellicht zou kennen, vroeg me af =P
#4 to #3 - jorisnl (04/25/2013) [-]
Haha, en denk je nog steeds dat het zo is?
User avatar #5 to #4 - meter (04/25/2013) [-]
nee, ik woon in utrecht..
#6 to #5 - jorisnl (04/25/2013) [-]
Aha, nja Nederland de gekste dan maar
 Friends (0)