Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu

johnnybing

Rank #1110 on Subscribers
no avatar Level 227 Comments: Mind Blower
Online
Send mail to johnnybing Block johnnybing Invite johnnybing to be your friend
Last status update:
-
Personal Info
Gender: male
Age: 112
Date Signed Up:4/15/2011
Last Login:12/22/2014
Location:Sweden
Funnyjunk Career Stats
Comment Ranking:#15119
Highest Content Rank:#1984
Highest Comment Rank:#2841
Content Thumbs: 6205 total,  8093 ,  1888
Comment Thumbs: 2928 total,  3742 ,  814
Content Level Progress: 73% (73/100)
Level 161 Content: Soldier Of Funnyjunk → Level 162 Content: Soldier Of Funnyjunk
Comment Level Progress: 6% (6/100)
Level 227 Comments: Mind Blower → Level 228 Comments: Mind Blower
Subscribers:76
Content Views:900426
Times Content Favorited:12 times
Total Comments Made:1780
FJ Points:3927
Im from sweden and is awesome

Show:
Sort by:
Order:

funny videos

 • Views: 5889
  Thumbs Up 60 Thumbs Down 27 Total: +33
  Comments: 21
  Favorites: 12
  Uploaded: 08/09/14
  POMFPOMFPOMF POMFPOMFPOMF
Show:
Sort by:
Order:

user favorites

latest user's comments

#24 - This is the map train, it just got a massive remake after bein… 17 hours ago on Operation Pigeon 0
#418 - Do some "roll country", "Roll state" and stuff 12/12/2014 on New Roll Types 0
#763 - draw me sexy 12/11/2014 on Mods will suggest or draw... 0
#48 - Comment deleted  [+] (1 new reply) 12/08/2014 on W-what are you talking... 0
User avatar #56 - keltainenlumi (12/09/2014) [-]
nah
#18 - Just so that some will understand. Here's a part of the ly… 12/02/2014 on Sandwich 0
#17 - Not many at all are going to understand this.  [+] (1 new reply) 12/02/2014 on Sandwich 0
#18 - johnnybing (12/02/2014) [-]
Just so that some will understand.
Here's a part of the lyrics.

"But God said to me, you'll be my prophet
Yes God said to me, here is my secret
You must make peace, I'm fucking angry
Then she said to me
I am a woman and I'm black"
#714 - If you haven't already tried, you should test reddit and see i… 12/01/2014 on SJW Hate Mob VS a Lymeric 0
#31 - Yep exactly, this would only happen in "university cities". 11/22/2014 on Thread on /b 0
#30 - Ja det är det* :S 11/22/2014 on Thread on /b +2
#60 - Forgot to say, if you like Arumba you should test watching Qui… 11/22/2014 on admit it. +2

user's channels

Join Subscribe animemanga
Show:
Sort by:
Order:

items

Total unique items point value: 26751 / Total items point value: 54693
[ 143 items Total ]

Show All Replies Show Shortcuts
Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #71 - archmagestudios (07/12/2014) [-]
fag
#72 to #71 - johnnybing ONLINE (07/12/2014) [-]
You'd like that, wouldn't you?
#70 - datgrass ONLINE (06/25/2014) [-]
Comment Picture
#63 - niggernazi has deleted their comment [-]
User avatar #64 to #63 - niggernazi (04/10/2014) [-]
hoppsan, misstog dej för någon slags miljöpartist där ett tag...
#65 to #64 - johnnybing ONLINE (04/10/2014) [-]
wtf, hur kom du ens in på min profil, har knappt kommenterat eller laddat upp mycket på ett tag...
User avatar #66 to #65 - niggernazi (04/10/2014) [-]
du rödtummade min komentar, så jag anklagade dej för såsseri men sen såg jag att då åckså rödtummade ner den andra negern som anklagade svea rike för att vara ett bögland
#67 to #66 - johnnybing ONLINE (04/10/2014) [-]
Jaha lol, kommer inte riktigt ihåg vad du eller han sa men tror jag "röd tummade" honom för att jag inte riktigt höll med honom i sin åsikt.

Och sedan dig för att jag höll med om din åsikt men inte ditt.... lite extrema sätt att visa det^^
User avatar #68 to #67 - niggernazi (04/10/2014) [-]
tyvärr så är svenskarna här på fj aldeles för opatriotiska så jag måste ju stå för deras del i min kamp för att försvara moder svea så fort någon förolämpar vårt moderland

#62 - niggernazi has deleted their comment [-]
#1 - anonymous (06/10/2011) [-]
Coolt att finally träffa en svenne på FJ :D

//McKallzor

För lat för att logga in lol
 Friends (0)