x
Click to expand

fitta

Last status update:
-
Personal Info
Date Signed Up:2/22/2013
Funnyjunk Career Stats
Content Ranking:#8278
Comment Ranking:#9623
Highest Content Rank:#2267
Highest Comment Rank:#5935
Content Thumbs: 3726 total,  4151 ,  425
Comment Thumbs: 975 total,  1223 ,  248
Content Level Progress: 64% (64/100)
Level 134 Content: Respected Member Of Famiry → Level 135 Content: Respected Member Of Famiry
Comment Level Progress: 20% (2/10)
Level 181 Comments: Anon Annihilator → Level 182 Comments: Anon Annihilator
Subscribers:1
Content Views:251988
Times Content Favorited:343 times
Total Comments Made:382
FJ Points:4308

Funny Gifs

 • Views: 8666
  Thumbs Up 90 Thumbs Down 4 Total: +86
  Comments: 9
  Favorites: 6
  Uploaded: 03/02/13
  gotta go fast gotta go fast
 • Views: 5376
  Thumbs Up 82 Thumbs Down 8 Total: +74
  Comments: 4
  Favorites: 8
  Uploaded: 03/28/13
  meow meow
 • Views: 4572
  Thumbs Up 64 Thumbs Down 9 Total: +55
  Comments: 2
  Favorites: 4
  Uploaded: 05/14/13
  So cute So cute
 • Views: 4593
  Thumbs Up 36 Thumbs Down 14 Total: +22
  Comments: 2
  Favorites: 4
  Uploaded: 10/24/13
  such patience very surprise such patience very surprise
 • Views: 4985
  Thumbs Up 25 Thumbs Down 5 Total: +20
  Comments: 3
  Favorites: 0
  Uploaded: 02/27/13
  Nope.gif Nope.gif
 • Views: 2951
  Thumbs Up 23 Thumbs Down 4 Total: +19
  Comments: 0
  Favorites: 6
  Uploaded: 03/25/13
  touch me touch me
< 1 2 3 > [ 18 Funny Gifs Total ]

items

Total unique items point value: 180 / Total items point value: 440
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #19 - soundofwinter ONLINE (06/21/2014) [-]
**** you
User avatar #20 to #19 - fitta (06/21/2014) [-]
thanks
User avatar #10 - revengeforfreeze (10/23/2013) [-]
tfw kommer aldrig få knulla någon i fittan för en hamburgare
User avatar #12 to #11 - revengeforfreeze (10/23/2013) [-]
ag är hungrig och kåt mannen
User avatar #13 to #12 - fitta (10/23/2013) [-]
käk en god ostfralla
User avatar #14 to #13 - revengeforfreeze (10/23/2013) [-]
inga pengar skulle tagit med plånboken till skolan fan...

får ta och hämta den sen åka tillbaks till lund..
User avatar #15 to #14 - fitta (10/23/2013) [-]
tråkigt att höra, du kan alltid fundera på trafficking
User avatar #16 to #15 - revengeforfreeze (10/23/2013) [-]
vet tyvärr inte var det finns någon snubbe att köpa tjejor av
#17 to #16 - fitta (10/23/2013) [-]
tänkte mer på att du ska sälja din egna kropp
User avatar #18 to #17 - revengeforfreeze (10/23/2013) [-]
Jaså.. jaaa kanske ^_^
User avatar #8 - arandomanon (09/09/2013) [-]
Hello.
I'm just here to tell you that I find your avatar amusing.
Bye.
#9 to #8 - fitta (09/10/2013) [-]
lol thx
#1 - thascomrad (05/12/2013) [-]
Det är nog bara Adolf Reinfeldt som gillar ditt namn.
User avatar #6 to #1 - Znoflats (08/19/2013) [-]
Hans namn är väl fint, är du bög eller?
#7 to #6 - fitta (08/30/2013) [-]
sjukt nöjd att du skrev på min profil
User avatar #2 to #1 - fitta (05/13/2013) [-]
y u do dis?
User avatar #3 to #2 - thascomrad (05/13/2013) [-]
y not?
#4 to #3 - fitta (05/13/2013) [-]
y?
y?
 Friends (0)