Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu

fitta    

Rank #2716 on Content
fitta Avatar Level 170 Comments: Soldier Of Funnyjunk
Offline
Send mail to fitta Block fitta Invite fitta to be your friend flag avatar
Last status update:
-
Personal Info
Date Signed Up:2/22/2013
Funnyjunk Career Stats
Content Ranking:#2716
Comment Ranking:#10026
Highest Content Rank:#2267
Highest Comment Rank:#5935
Content Thumbs: 3707 total,  4128 ,  421
Comment Thumbs: 825 total,  1006 ,  181
Content Level Progress: 49% (49/100)
Level 134 Content: Respected Member Of Famiry → Level 135 Content: Respected Member Of Famiry
Comment Level Progress: 40% (4/10)
Level 170 Comments: Soldier Of Funnyjunk → Level 171 Comments: Soldier Of Funnyjunk
Subscribers:1
Content Views:248685
Times Content Favorited:346 times
Total Comments Made:341
FJ Points:4185

Show:
Sort by:
Order:

funny gifs

 • Views: 48383
  Thumbs Up 1092 Thumbs Down 49 Total: +1043
  Comments: 87
  Favorites: 158
  Uploaded: 03/09/13
  n_n n_n
 • Views: 29474
  Thumbs Up 733 Thumbs Down 43 Total: +690
  Comments: 23
  Favorites: 34
  Uploaded: 09/08/14
  ♥
 • Views: 19103
  Thumbs Up 419 Thumbs Down 23 Total: +396
  Comments: 5
  Favorites: 38
  Uploaded: 03/25/13
  don't touch me don't touch me
 • Views: 11413
  Thumbs Up 204 Thumbs Down 9 Total: +195
  Comments: 15
  Favorites: 7
  Uploaded: 04/30/14
  poopy pants poopy pants
 • Views: 12318
  Thumbs Up 157 Thumbs Down 28 Total: +129
  Comments: 19
  Favorites: 20
  Uploaded: 09/26/13
  wat wat
 • Views: 8474
  Thumbs Up 107 Thumbs Down 7 Total: +100
  Comments: 5
  Favorites: 11
  Uploaded: 02/27/13
  Baby Cthulhu Baby Cthulhu
1 2 3 > [ 18 Funny Gifs Total ]
Show:
Sort by:
Order:

items

Total unique items point value: 180 / Total items point value: 440

Show All Replies Show Shortcuts
Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #20 to #19 - fitta (06/21/2014) [-]
thanks
User avatar #10 - revengeforfreeze (10/23/2013) [-]
tfw kommer aldrig få knulla någon i fittan för en hamburgare
User avatar #12 to #11 - revengeforfreeze (10/23/2013) [-]
ag är hungrig och kåt mannen
User avatar #13 to #12 - fitta (10/23/2013) [-]
käk en god ostfralla
User avatar #14 to #13 - revengeforfreeze (10/23/2013) [-]
inga pengar skulle tagit med plånboken till skolan fan...

får ta och hämta den sen åka tillbaks till lund..
User avatar #15 to #14 - fitta (10/23/2013) [-]
tråkigt att höra, du kan alltid fundera på trafficking
User avatar #16 to #15 - revengeforfreeze (10/23/2013) [-]
vet tyvärr inte var det finns någon snubbe att köpa tjejor av
#17 to #16 - fitta (10/23/2013) [-]
tänkte mer på att du ska sälja din egna kropp
User avatar #18 to #17 - revengeforfreeze (10/23/2013) [-]
Jaså.. jaaa kanske ^_^
User avatar #8 - arandomanon (09/09/2013) [-]
Hello.
I'm just here to tell you that I find your avatar amusing.
Bye.
#9 to #8 - fitta (09/10/2013) [-]
lol thx
#1 - thascomrad (05/12/2013) [-]
Det är nog bara Adolf Reinfeldt som gillar ditt namn.
User avatar #6 to #1 - Znoflats (08/19/2013) [-]
Hans namn är väl fint, är du bög eller?
#7 to #6 - fitta (08/30/2013) [-]
sjukt nöjd att du skrev på min profil
User avatar #2 to #1 - fitta (05/13/2013) [-]
y u do dis?
User avatar #3 to #2 - thascomrad (05/13/2013) [-]
y not?
#4 to #3 - fitta (05/13/2013) [-]
y?
y?
 Friends (0)