x
Click to expand

fitta

Last status update:
-
Personal Info
Date Signed Up:2/22/2013
Funnyjunk Career Stats
Comment Ranking:#13412
Highest Content Rank:#2267
Highest Comment Rank:#5935
Content Thumbs: 3726 total,  4151 ,  425
Comment Thumbs: 1023 total,  1275 ,  252
Content Level Progress: 64% (64/100)
Level 134 Content: Respected Member Of Famiry → Level 135 Content: Respected Member Of Famiry
Comment Level Progress: 20% (2/10)
Level 185 Comments: Anon Annihilator → Level 186 Comments: Anon Annihilator
Subscribers:1
Content Views:252219
Times Content Favorited:342 times
Total Comments Made:413
FJ Points:4348

user's channels

Join Subscribe le-xddddddddd

items

Total unique items point value: 180 / Total items point value: 440
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #19 - soundofwinter (06/21/2014) [-]
**** you
User avatar #20 to #19 - fitta (06/21/2014) [-]
thanks
User avatar #10 - revengeforfreeze (10/23/2013) [-]
tfw kommer aldrig få knulla någon i fittan för en hamburgare
User avatar #12 to #11 - revengeforfreeze (10/23/2013) [-]
ag är hungrig och kåt mannen
User avatar #13 to #12 - fitta (10/23/2013) [-]
käk en god ostfralla
User avatar #14 to #13 - revengeforfreeze (10/23/2013) [-]
inga pengar skulle tagit med plånboken till skolan fan...

får ta och hämta den sen åka tillbaks till lund..
User avatar #15 to #14 - fitta (10/23/2013) [-]
tråkigt att höra, du kan alltid fundera på trafficking
User avatar #16 to #15 - revengeforfreeze (10/23/2013) [-]
vet tyvärr inte var det finns någon snubbe att köpa tjejor av
#17 to #16 - fitta (10/23/2013) [-]
tänkte mer på att du ska sälja din egna kropp
User avatar #18 to #17 - revengeforfreeze (10/23/2013) [-]
Jaså.. jaaa kanske ^_^
User avatar #8 - arandomanon ONLINE (09/09/2013) [-]
Hello.
I'm just here to tell you that I find your avatar amusing.
Bye.
#9 to #8 - fitta (09/10/2013) [-]
lol thx
#1 - thascomrad (05/12/2013) [-]
Det är nog bara Adolf Reinfeldt som gillar ditt namn.
User avatar #6 to #1 - Znoflats (08/19/2013) [-]
Hans namn är väl fint, är du bög eller?
#7 to #6 - fitta (08/30/2013) [-]
sjukt nöjd att du skrev på min profil
User avatar #2 to #1 - fitta (05/13/2013) [-]
y u do dis?
User avatar #3 to #2 - thascomrad (05/13/2013) [-]
y not?
#4 to #3 - fitta (05/13/2013) [-]
y?
y?
 Friends (0)