Upload
Login or register

cocainrain

Last status update:
-
Date Signed Up:4/04/2013
Stats
Comment Thumbs: 50 total,  92 ,  42
Content Level Progress: 6.77% (4/59)
Level 0 Content: Untouched account → Level 1 Content: New Here
Comment Level Progress: 83.63% (46/55)
Level 0 Comments: Untouched account → Level 1 Comments: New Here
Subscribers:0
Total Comments Made:63
FJ Points:54

latest user's comments

#2 - i heard he bearly survived not sorry  [+] (3 replies) 05/26/2016 on Bear attack +16
#44 - sylberleaf (05/27/2016) [-]
**sylberleaf used "*roll picture*"**
**sylberleaf rolled image** your puns are unbearable
User avatar
#3 - doctahhobo (05/26/2016) [-]
That pun was un fuck you faggot i'm not a pun factory
User avatar
#6 - rangerofthesea (05/26/2016) [-]
damn you got me
#105 - i woud request a youtube link  [+] (2 replies) 05/11/2015 on SJW's and Mars 0
User avatar
#134 - cocainrain (05/11/2015) [-]
thanks m8
#8 - this maby 06/14/2014 on Slinku'san 0
#29 - still doesn't answer the question  [+] (1 reply) 04/19/2014 on Danish "Special" Forces +2
User avatar
#30 - mauerman (04/19/2014) [-]
Der er jo blevet svaret på spørgsmålet, hvis du nu gad at kigge tråden igennem. Men jeg kan da godt skære det ud i pap for dig.

DET ER HJEMMEVÆRNET DER REFERERES TIL
[ 59 Total ]