x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #29 - alekksandar (10/12/2011) [-]
alo sine, si srbin?
User avatar #30 to #30 - Shole (10/13/2011) [-]
Pa naravno da jesam haha
User avatar #31 to #31 - alekksandar (10/13/2011) [-]
tako care!! a nemoj sad da mi kazes da i ti mrzis one ponije xd
User avatar #32 to #32 - Shole (10/13/2011) [-]
samo malo lol idu mi na kurac ali neki put je smesno hahaha mada ima ih previse XD odakle si ti ? Ja sam iz kladova ali sad sam u rumuniji igram kosarku ovde
User avatar #33 to #33 - alekksandar (10/13/2011) [-]
smederevac :p
User avatar #34 to #34 - Shole (10/13/2011) [-]
ne seri baki ja sam iso u smederevo u srednju :D u ekonomsku :D
User avatar #36 to #35 - alekksandar (10/13/2011) [-]
tamo mi ide brat sada :D kuvar
User avatar #35 to #35 - Shole (10/13/2011) [-]
i to bas sam zavrsio ove godine kulinarskli tehnicar :D
User avatar #38 to #38 - Shole (10/13/2011) [-]
Mislim prosle :P
User avatar #39 to #39 - alekksandar (10/13/2011) [-]
e jbg.
User avatar #40 to #40 - Shole (10/13/2011) [-]
mada on verovatno cu doci na zimu u smederevo :D
 Friends (0)