Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu

BraindeadBuddha    

Rank #10103 on Comments
BraindeadBuddha Avatar Level 278 Comments: Ninja Pirate
Online
Send mail to BraindeadBuddha Block BraindeadBuddha Invite BraindeadBuddha to be your friend flag avatar
Last status update:
-
Personal Info
Gender: male
Age: 20
Date Signed Up:3/21/2010
Last Login:8/28/2014
Location:Denmark
Funnyjunk Career Stats
Comment Ranking:#10103
Highest Content Rank:#5573
Highest Comment Rank:#917
Content Thumbs: 833 total,  1133 ,  300
Comment Thumbs: 8270 total,  8923 ,  653
Content Level Progress: 70% (7/10)
Level 82 Content: Srs Business → Level 83 Content: Srs Business
Comment Level Progress: 16% (16/100)
Level 278 Comments: Ninja Pirate → Level 279 Comments: Ninja Pirate
Subscribers:1
Content Views:25543
Times Content Favorited:60 times
Total Comments Made:1645
FJ Points:8691
Favorite Tags: the (10) | a (9) | i (7) | is (7) | also (6) | are (6) | he (6) | Not (5) | of (5) | like (4) | likes (4) | Show (4) | that (4) | this (4) | but (3) | called (3) | Dolph (3) | so (3) | to (3) | and (2)

Show:
Sort by:
Order:

funny pictures

1 2 3 4 5 > [ 29 Funny Pictures Total ]
Show:
Sort by:
Order:

youtube videos

Show:
Sort by:
Order:

funny gifs

user's channels

Join Subscribe 4chan
Show:
Sort by:
Order:

items

Total unique items point value: 2150 / Total items point value: 2650

Show All Replies Show Shortcuts
Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #11 - revengeforfreeze (10/30/2013) [-]
do you like being alive
User avatar #12 to #11 - BraindeadBuddha ONLINE (10/30/2013) [-]
Uhh, yeah, sure, why you asking?
User avatar #13 to #12 - revengeforfreeze (10/30/2013) [-]
Else I would have to put you down.
#14 to #13 - BraindeadBuddha ONLINE (10/30/2013) [-]
Dude, are you high? No you wouldn't have to, and you probably couldn't.
Dude, are you high? No you wouldn't have to, and you probably couldn't.
User avatar #15 to #14 - revengeforfreeze (10/30/2013) [-]
>euthanasia
User avatar #1 - Vraay (05/04/2011) [-]
So... You're danish?
User avatar #2 to #1 - BraindeadBuddha ONLINE (05/04/2011) [-]
Yup, feels good :)
User avatar #3 to #2 - Vraay (05/04/2011) [-]
I know what you mean, man. I know exactly what you mean. :b
User avatar #4 to #3 - BraindeadBuddha ONLINE (05/04/2011) [-]
Hehe, ja, vi har det jo meget godt her i lille dannevang, med vores snaps og vores hygge skal vi jo nok overleve :)
User avatar #5 to #4 - Vraay (05/04/2011) [-]
Hehe, jeg bor i saa i koebenhavn, men her er da ogsaa hyggeligt. ^^
User avatar #6 to #5 - BraindeadBuddha ONLINE (05/04/2011) [-]
Eyy, rart, Koebenhavn er bestemt et hyggeligt sted (det meste af tiden) :)
User avatar #7 to #6 - Vraay (05/04/2011) [-]
Det har du ret i, om dagen er det hyggeligt. Men om aftenen er det ikke rigtig sjovt, hehe. Tror der er mere hyggeligt i Dannevang?
User avatar #8 to #7 - BraindeadBuddha ONLINE (05/04/2011) [-]
Jeg mente det nu som hele landet, det kaldes jo ligeledes Dannevang, selvom det gammeldags, saadan et slags 1800 tals ord er det vel egentlig. :)

Selv bor jeg i Assens paa Fyn (foedt og opvokset i Jylland dog), og det faktisk heller ikke lige hyggeligt altid om natten hvis man er de forkerte steder. Selvom det sikkert er svaert at tro paa hvis man er fra det store Kjoewenhavn. ;)

Hov. Det var meget jeg pludselig fik skrevet.
 Friends (0)