Upload
Login or register
> hey anon, wanna give your opinion?
asd
User avatar #103 - patronanvers
Reply -10 123456789123345869
(07/20/2013) [-]
Belgians are dumb? That's why corporations like Belgian staff.......we speak 4 different languages.

And we make excellent chocolate, beer and fries. We make the rest of the world fat, so we can f*ck you all up in 20 years

User avatar #122 to #103 - poelske
Reply +1 123456789123345869
(07/20/2013) [-]
ge vergeet de wafels, DE WAFELS t'is dankzij de wafels die beroemd zijn
#115 to #103 - stefanovic
Reply +3 123456789123345869
(07/20/2013) [-]
Is dat nu zo erg? Belgen zijn dom, Nederlanders zijn gierig, Amerikanen zijn dik... Het zijn maar stereotypes hoor
Is dat nu zo erg? Belgen zijn dom, Nederlanders zijn gierig, Amerikanen zijn dik... Het zijn maar stereotypes hoor
User avatar #129 to #115 - firesnake
Reply 0 123456789123345869
(07/20/2013) [-]
Ik ben een nederlander en kan verifiëren dat we inderdaad gierig zijn.
#116 to #115 - infernis
+3 123456789123345869
has deleted their comment [-]
#110 to #103 - infernis
0 123456789123345869
has deleted their comment [-]
#112 to #110 - patronanvers
Reply 0 123456789123345869
(07/20/2013) [-]
This post is a joke?
This post is a joke?
#114 to #112 - infernis
+1 123456789123345869
has deleted their comment [-]
#108 to #103 - deergod **User deleted account**
+1 123456789123345869
has deleted their comment [-]
User avatar #107 to #103 - drakerulez
Reply 0 123456789123345869
(07/20/2013) [-]
You're still stupid.
User avatar #109 to #107 - patronanvers
Reply 0 123456789123345869
(07/20/2013) [-]
Hey, leuk onderbouwd argument.

#113 to #109 - anon id: c532d6f2
Reply 0 123456789123345869
(07/20/2013) [-]
Shut up Chefke.