oops. . ht/ whhatt = Tildi idve_ ad r, 'militia 'at tta an he in 'l THINK SATAN tta ENE ME'. Apparently Satan is Canadian. oops ht/ whhatt = Tildi idve_ ad r 'militia 'at tta an he in 'l THINK SATAN ENE ME' Apparently Satan is Canadian