x
Click to expand

Cyber attack nedskrivningar Kochi Metro

 

Hass and Associates CyberAttack News Blog - KOCHI: Hackare har återigenhade de senaste skratta, som att sätta för svärd lång påståenden från Keralacyber polisen för att förebygga angrepp på offentliga webbplatser.

  • Recommend tagsx
-6
Views: 601
Favorited: 0
Submitted: 04/10/2013
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to aleenia Download submit to reddit

Comments(0):

 
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
No comments!
 Friends (0)