x
Click to expand

Sincan Baymak Servisi - 444 88 48


Evlerimiz de kullandığımız en önemli eşyaların başında beyazeşyalarımız gelir. Maddi olarak kolay alınamayan beyazeşyalar günlük yaşamımızda bizlere çok kolaylık sağlayan eşyalardır. Ama beyazeşyaların bozulma ihitmali de yüksektir. Eğer sizinde evinizde beyazeşyalarınızdan herhangisi bozulduysa bozulsun bizi arayın. Sizlere kısa zamanda ulaşırız ve sorununuzu çözeriz...

  • Recommend tagsx
-3
Views: 5608
Favorited: 0
Submitted: 01/14/2013
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to yunusemre Download submit to reddit
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#1 - Common Pepe (01/14/2013) [-]
not this **** again
 Friends (0)