Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu

Sincan Baymak Servisi - 444 88 48

Evlerimiz de kullandığımız en önemli eşyaların başında beyazeşyalarımız gelir. Maddi olarak kolay alınamayan beyazeşyalar günlük yaşamımızda bizlere çok kolaylık sağlayan eşyalardır. Ama beyazeşyaların bozulma ihitmali de yüksektir. Eğer sizinde evinizde beyazeşyalarınızdan herhangisi bozulduysa bozulsun bizi arayın. Sizlere kısa zamanda ulaşırız ve sorununuzu çözeriz...

-3
Views: 5526
Favorited: 0
Submitted: 01/14/2013
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to yunusemre E-mail to friend Download submit to reddit
Share on facebook Share on StumbleUpon Share on Tumblr Share on Google Plus E-mail to friend

Show All Replies Show Shortcuts
Show:   Top Rated Controversial Best Lowest Rated Newest Per page:
Order:
Anonymous commenting is allowed
#1 - anonymous (01/14/2013) [-]
not this **** again
 Friends (0)