FUUUUUUUUU. . FFCCFF UGUU UGUU UGUU UGUU- luchan. nrg. FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU- FUUUUUUUUU FFCCFF UGUU UGUU- luchan nrg FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU-