NIGGA U GAY. Ah, I love the boondocks... you know you watch the boondocks alot when you read it in his voice nigga u Gay boondocks justin Bieber