Facebook Status Flowchart. true. Friend updates I I . A All ' tty,. l EDI‘: ilfari inme I Ems Whose status it? L..] MII sttill l Tilt' L 'talt I E Milt Q. nice facebook status update comment