comic. Translated by KoreanCitizen I wumbo. You wumbo. He- she- me... wumbo. Wumbo; Wumboing; We'll have thee wumbo; Wumborama; Wumbology; the study of Wumbo. I wumbo wumbology study of wumbo