Kostas Kiriakakis: A day at the park pt2. Just something I stumbled on, quite profound really... Worth the read. All credit to Kostas Kiriakakis - kiriakakis.ne a day at the Park Kostas kiriakakis stumble stumbleupon mused pt2