HEEEEEEEEEY YOOOOOUUUUU GUUUUUUUUUUYS. .. who let meg in the house? HEEEEEEEEEY YOOOOOUUUUU GUUUUUUUUUUYS who let meg in the house?