Upload
Login or register
> hey anon, wanna give your opinion?
asd
User avatar #7 - lyuun
Reply +4 123456789123345869
(06/26/2013) [-]
Pretty acurately described. Except the peace treaty part. We norwegians don't like to think about how the world outside of norway fares.
#16 to #7 - anon id: 08179fa7
Reply 0 123456789123345869
(06/26/2013) [-]
Profesjonssoldat i 2. bat her for sjette år på rad, snakk for deg selv.
User avatar #19 to #16 - lyuun
Reply 0 123456789123345869
(06/26/2013) [-]
i helvete noen mennesker ser kjenner ikke igjen en spøk når de ser en. på hvilken måte var det i det hele tatt en nøyaktig beskrivelse av den norske hverdagen? jeg for min del har aldri engang smakt lutefisk, og vi vet alle at det ikke er snø i størsteparten av landet, nå. ikke ta deg selv så høytidelig. til å surfe på en side som skal være humoristisk basert viser du ikke mye forståelse for humor.