badass. . a"). hara yau knao that I ante [ssh" : E' Eran Brazil ta Argentina ta ' than finch ta Brazil again: Tau think Hhahaah Phelps Paraguay Brazil raah... ra badass a") hara yau knao that I ante [ssh" : E' Eran Brazil ta Argentina ' than finch again: Tau think Hhahaah Phelps Paraguay raah ra