Upload
Login or register
Anonymous comments allowed.
#1024 - toggme
Reply +1
(06/15/2013) [-]
Bærum, Norway
#1158 to #1024 - gamerjn
Reply +1
(06/15/2013) [-]
Bærum er en kommune, ikke en by.. Men kult at det er mange nordmenn her ;)
#1162 to #1158 - toggme
Reply +1
(06/15/2013) [-]
Orket ikke skrive Haslum/Bekkestua.. Ingen vet hvor det er og Oslo er en halvtime unna