aaaah hahahaha haaaa ahaaaaaaaaa. 10 shots gryffindor.. leviosahhhhhhhhhhhhhhhhhh aaaah hahahaha haaaa ahaaaaaaaaa 10 shots gryffindor leviosahhhhhhhhhhhhhhhhhh