Sweden is so kawaii. "I hope Greece senpai notices me! KYAAAAA!".. i am from sweden and you are creeping me the out. just to prove: som svenne känner jag mig jävligt obekväm av dessa grejer. sweden senpai eurovision kawaii
Upload
Login or register
Hide Comments
Leave a comment Refresh Comments (2)
Anonymous comments allowed.
asd
#1 - anon id: b3ad80aa
Reply 0 123456789123345869
(05/18/2013) [-]
i am from sweden and you are creeping me the **** out.
just to prove: som svenne känner jag mig jävligt obekväm av dessa grejer.
#2 to #1 - anon id: 61e39ffd
Reply 0 123456789123345869
(05/18/2013) [-]
Ja mig med, jag förstår inte varför alla ska genralisera denna bög som svensk. det är bara sjukt