Mein Bruder von meiner Tante.... . Elvis‘ Share I'll S peaple like thia. a Hahn Ill n Elander h' at 9: I: Idarn Elvis 2 is at MMP, Radian Claudina I E] E gum El Bruder tante dummheit spast idiot elvis