op is a. duck. ism mi - op is a phaggot op israel op is a phaggot gif op is a East op is a op israel anonymous op is a duck op is a glorious winged phaggot. Not every OP is a faggot. commas