So I herd u liek mudkipz 2. so i herd again . SO I HERD U LIEK parta Yo Dawg I herd I Mk mudkip: Cari.?, we put El mudkip in yo mudkip so I can Mk it while J. t so i herd You liek Mudkipz yeah Not repost hope again