Upload
Login or register
Anonymous comments allowed.
#46 - gabbiesup
Reply +27
(04/15/2013) [-]
Næmmen kor i svarte nasn, e det den karn?!
#123 to #46 - caucasianinvasian
Reply +1
(04/15/2013) [-]
kor mange norsk folkens e på funnyjunk?
#79 to #46 - suitcasethinker
Reply +3
(04/15/2013) [-]
Kor i svarte nasn, faktisk. Jeg tror jeg må begynne å bruke det utrykket, might come in handy :D
#55 to #46 - huntress
Reply +1
(04/15/2013) [-]
nais
#49 to #46 - iwebby
Reply +3
(04/15/2013) [-]
Jeg forstår ingenting af hvad du siger.
#118 to #49 - caucasianinvasian
Reply +1
(04/15/2013) [-]
ikje jeg heller
#89 to #49 - anon
Reply 0
(04/15/2013) [-]
Tror det er en full trønder...
#69 to #49 - anon
Reply 0
(04/15/2013) [-]
Tror at flesteparten av nordmenn heller ikke forstår en drit.
#72 to #69 - iwebby
Reply 0
(04/15/2013) [-]
Præcis