Pokemon Evolution. i cri ereteim wen i realiz im old.. The nostalgia :'D Pokemon Evolution i cri ereteim wen realiz im old The nostalgia :'D