Upload
Login or register
Anonymous comments allowed.
asd
User avatar #6 - lordlolland
Reply +127 123456789123345869
(04/04/2013) [-]
Bay? Nonsense! It would be a strait.
Trust me, I am a Dane, we know straits, we have a very high strait-anything ratio.
#112 to #6 - adamsk
Reply -4 123456789123345869
(04/05/2013) [-]
User avatar #113 to #112 - adamsk
Reply -4 123456789123345869
(04/05/2013) [-]
Havde ikke rigtig andet dansk :/
#170 to #113 - lordlolland
Reply -3 123456789123345869
(04/05/2013) [-]
Det er det underligste Dansk/Danmark relaterede reaktionsbillede jeg nogen sinde har set.

Her er en af mine egne kreationer der passer perfekt i alle situationer der involverer Danmark.
#153 to #113 - jhoec
Reply 0 123456789123345869
(04/05/2013) [-]
it is also a ****** country..
#9 to #6 - gayboard
Reply +42 123456789123345869
(04/04/2013) [-]
Nothing Danish is strait.
#91 to #9 - anon
Reply 0 123456789123345869
(04/05/2013) [-]
watch ye mouth ya hillbilly