young Yoda. . n photo . q. Doesn't matter, Yoda's still one smooth . young Yoda n photo q Doesn't matter Yoda's still one smooth